Gerechtigkeit #FÜRDICH © AK, Andreas Pfohl | papabogner
Gerechtigkeit #FÜRDICH © AK, Andreas Pfohl | papabogner

Borbu protiv klimatske krize oblikovati na socijalno pravedan način

Vrijeme postaje sve toplije i toplije. Klimatska kriza  na mnogim područjima dovodi do velikih problema i zato moramo da brzo i angažirano/angažovano radimo na tome da spriječimo ovaj razvoj. Za nas je važno da borbu protiv klimatske katastrofe oblikujemo na socijalno pravedan način. Tada to može predstavljati za zaposlenike veliku šansu  - na primjer, stvarajući na taj način nova radna mjesta sa perspektivom za budućnost, bolje veze sredstava javnog prijevoza ili za još štošta više #pravednost #zatebe. 

Saznajte ovdje koje ideje i zahtjeve imamo u vezi sa navedenim! 

Investicije na području  zaštitu klime – stvaranje radnih mjesta

U okviru suzbijanja klimatske krize istovremeno postoji  i veliki potencijal za radna mjesta i u to investirati je svrsishodnije nego plaćati milijarde eura/evra kazni, što bi bio slučaj ako Austrija ne ispuni svoje klimatske ciljeve. Budući da će se u budućnosti tražiti druge kvalifikacije i sposobnosti, zahtijevamo odgovarajuće mjere za kvalifikaciju i stručno usavršavanje te fond, koji će stvarati radna mjesta koja su spremna za klimatske promjene. Važno u tom kontekstu je i pridavanje dodatne vrijednost i dodatni razvoj mjesta za vršenje obuke kao i zanatskih/obrtničkih profesija.

Takođe(r) vidi i sljedeće: Socijalno pravedna klimatska politika i pravedna tranzicija | Privreda/gospodarstvo & životna sredina/okoliš (ak-umwelt.at)

Put do radnog mjesta učiniti takvim da ide u korist naše klime –  investirati u javni prijevoz

Moramo sve promijeniti da bi sve moglo ostati onako kao što jeste. Put do radnog mjesta mora u budućnosti imati svoje težište kod javnog prijevoza. Javni prijevoz ne samo što u mnogo većoj mjeri ide u korist naše klime već predstavlja i veliku uštedu za ljude, naročito one u ruralnim predjelima. Naime, što manja općina/opština u kojoj neko živi, to su veći troškovi za privatno putničko/osobno vozilo. U općinama/opštinama sa manje od 10.000 stanovnika, nekog vlasnika automobila košta njegovo vozilo negdje oko 500 eura/evra mjesečno.

Upravo radi toga je i u interesu svih da se investira u javni prijevoz.

U Austriji je naime još uvijek tako da gotovo jedna petina stanovništva faktički nema pristup javnom prijevozu. Potrebna je izgradnja regionalnog saobraćaja/prometa kod autobusa i željeznice; to se postiže proširenjem vremena opsluživanja / pokrivajući veću teritoriju/veći teritorij i u okviru saobraćajnih/prometnih saveza integriran/integrisan mikro- javni prijevoz te modeli dijeljenja. 

Učiniti radna mjesta spremnima na klimatske promjene

Klimatska kriza ne zaustavlja se niti na granicama današnjeg radnog svijeta. Posebno u toku lijete se susrećemo sve češće sa danima kojima vladaju rekordne temperature. Naročito ljudi koji rade napolju/vani, na velikoj vrućini i direktno/izravno izloženi suncu,  posebno pate kada moraju raditi na vrućini i podnevnom suncu. Pravednost na gradilištu znači uzimanje u obzir ovih klimatskih promjena i na primjer zaštita za ljude na gradilištu u pogledu zdravstvenih rizika uslijed sunca i vrućine. Posebno kabine dizalice/krana koje nisu klimatizirane/klimatizovane pretvaraju se u toku ljeta u prave  toplotne zamke koje mogu ugroziti i život neke osobe. U tim kabinama već u poslijepodnevnim satima više nije moguće skoncentrirano/skoncentrisano raditi. Zahtijevamo investicije u naprave za zaštitu od sunca i opremu za ljude i gradilišta, dodatno ugrađivanje klima uređaja u građevinske dizalice/kranove i kabine vozovođa/vlakovođa kao i zakonsku odredbu u vezi sa slobodnim danima kod temperatura iznad 32° izmjerenih u sjeni/senci. 

Video: Zaboravljena klimatska kriza?

Zaboravljena klimatska kriza? | Kako plastika, poljoprivreda i saobraćaj/promet štete životnoj sredini/okolišu - YouTube

A&W Blog:

Kontakt

  • © 2021 Bundesarbeitskammer | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65

  • Impressum
  • Datenschutz